فرماندار شهرستان گفت : خوشبختانه در هفته دولت چندین پروژه گاز رسانی در شهرستان بهبهان افتتاح شد.

به گزارش خوز پرس، علی مظفری عنوان کرد : پروژه ۴۰ کیلومتر گاز رسانی به روستاهای دره لیر ، دره پهن ، دره بازار ، خائیز ، امام رضا ( ع) ، علمدار ، چمران و دهنو با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که بیش از ۹۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود : ۱۲۰ کیلومتر شبکه گاز رسانی به روستاهای جنوبی زیدون که ۱۰۵ کیلومتر پیشرفت فیزیکی داشته و اعتبار اجرایی آن ۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

فرماندار شهرستان بهبهان اضافه کرد : پروژه نصب ۵۰۰ انشعاب (علمک گاز ) شهری و روستایی با اعتبار ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز به سرانجام رسیده است.

مظفری در خصوص پروژه های در دست اقدام نیز اظهار کرد : چندین طرح در حوزه گاز رسانی نیز در دست اقدام و در مرحله اخذ پیمانکار است که از آن جمله می توان به ۵۰ کیلومتر شبکه گاز مسیر جاده قدیم اهواز شامل بیمارستان ولی عصر ، شهرک دامداران و شهرک توریستی – تفریحی با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال و پروژه ۱۲ کیلومتر خط پایداری گاز شهری بهبهان به همراه ۲ ایستگاه تقلیل فشار گاز با اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد ریال و ۳۳ کیلومتر گاز رسانی به روستاهای مسیر بهبهان – زیدون شامل گاز رسانی به روستاهای تیله کو ، برج بمونی آقا ، سرحد آقا ، سه کنار ، هفت چشمه ، بهزادی ، پارادایس با اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه گازرسانی گام مثبتی در جهت پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهر خواهد بود ، افزود : گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی پایدار که اهمیت اساسی در سبد انرژی کشور به همراه دارد ، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

مظفری ادامه داد: توسعه گازرسانی در سطح کشور و استان و شهرستان بهبهان با هدف محرومیت زدایی حائز اهمیت بوده و جایگاه ویژه ای کسب کرده است.

فرماندار شهرستان بهبهان همچنین با بیان اینکه بخش گازرسانی یکی از بخش‌ های موفق کشور در عرصه توسعه روستاها بوده است ، یادآور شد : با همت و پشتکاری قوی‌ تر باید در راستای پیشرفت و توسعه بیشتر گام برداشت.