خوزپرس: عملیات کور داعش در پایتخت ایران آن هم انتخاب دو نقطه مهم که نماد نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
یکی آرامگاه رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و دیگر محل اراده مردم مجلس شورای اسلامی هر ایرانی را به یاد عملیات‌های تروریستی منافقین در اوایل انقلاب اسلامی می‌اندازد.
به راستی حمله کور داعش به مجلس شورای اسلامی از نظر برنامه ریزی و انتخاب مکان و افراد مورد هدف چقدر شبیه عملیات تروریستی ۷ تیر ۱۳۶۰ است.
اگر کور دلان داعش به صحن علنی مجلس وارد می‌شدند سوای متفاوت بودن نوع شهادت مسئولان نظام آیا حادثه‌ای شبیه ۷ تیر ۱۳۶۰ به وجود نمی‌آمد؟
منافقین چقدر نقش احتمالی در طرح و تئوری عملیات داعش در ایران داشته‌اند. با توجه به اینکه سال‌ها عملیات‌های تروریستی کور علیه مردم و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته‌اند و در طول هشت سال جنگ تحمیلی همراهی و همکاری با دشمن ایران اذهان را به این سو می‌برد که عملیات‌های داعش در داخل ایران ممکن است با همکاری‌های اطلاعاتی منافقین باشد.

این احتمال زیاد است که منافقین همان نقش اطلاعاتی و جاسوسی که در زمان جنگ برای صدام داشتند برای داعش مخصوصاً در مورد انجام عملیات در ایران در پیش گرفته‌اند.
قطعاً اگر تیم تروریستی داعش به صحن محل نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رسیدند حادثه ۷ تیر ۱۳۶۰ که توسط منافقین رخ داد تکرار می‌شد گر چه تعداد زیادی از هموطنان را به خاک و خون کشیدند اما دشمنان ایران نتوانستند خللی در نظام و اراده مردم به وجود آورند.

دکتر اصغر درویش زاده