به گزارش خوزپرس در اهواز، سیاوش حسین پور امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون سیصد و چهل هزار تن  گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.
وی افزود: شرکت غله با بهره‌گیری از ۹۸ مرکز خرید،  مقدار گندم تضمینی در قالب یکصد و شصت هفت هزار و پانصد محموله گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری و ذخیره سازی کرده است، از این میزان محصول شامل یک میلیون و یکصدو هفتاد و شش هزار تن گندم معمولی ویکصد و شصت و چهار هزار تن گندم دروم است.
وی بیان کرد: در سال جاری این شرکت با استفاده از فضای استاندارد و ذخیره سازی سیلوهای گندم بخش دولتی و خصوصی با ظرفیتی بالغ بر یک میلیون هشتاد هزار تن، نسبت به ذخیره سازی گندم اقدام کرده است.
مدیرعامل شرکت غله منطقه ۴ خوزستان بیان کرد: با سیاستگذاری‌های مطلوب همه جانبه دولت، تلاش‌های بی‌وقفه مسئولین شرکت بازرگانی دولتی ایران و مساعدت‌های بی‌دریغ بانک کشاورزی تاکنون ۹۷۷۳ میلیارد ریال وجه خرید گندم به کشاورزان پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: مراکز خرید، گندم معمولی را با افت مفید ۴ درصد و ۲ درصد غیرمفید با قیمت ۱۳۰۰۰ ریال و با همین میزان افت، گندم دروم را با قیمت ۱۳۳۰۰ ریال خریداری می‌کنند .
وی خاطرنشان کرد: خرید گندم تنها در شهرستان ایذه در حال انجام و خرید رو به اتمام است و استان خوزستان تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را در کشور داشته است.
مدیر عامل شرکت غله منطقه ۴ خوزستان اظهار کرد: دراین میان شهرستان شوش بیشترین خرید و شهرستان ایذه کمترین میزان خرید را داشته اند.
حسین پور گفت: دانه ی روغنی کلزا نیز در این استان، همزمان با خرید تضمینی گندم، خریداری می‌شود و تاکنون ۱۸۴۶۳ تن از این محصول، از کلزا کاران خریداری شده است.