به گزارش خوزپرس از اهواز، استاندار خوزستان امروز به همراه مدیر کل آموزش و پرورش از نمایشگاه مدرسه انقلاب آریاشهر در دبیرستان دخترانه مسلم دیدن کرد.