علی عبادی نسب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خوزپرس در هندیجان گفت: کارگران خدمات شهری شاغل در شهرداری هندیجان که در جمع آوری زباله‌های سطح شهر و لایروبی مجاری آب و پاک‌سازی خیابان‌ها از وظایف آنهاست با انتقاد که سختی کار آنها از بسیاری از کارکنان شهرداری بیشتر است ولی تا کنون هیچ گونه پاداش و تشویقی دریافت نکرده‌اند.

عضو شورای شهر هندیجان با بیان اینکه اضافه کاری که برایشان در نظر گرفته می‌شود از اضافه کاری کارکنانی که در دیگر واحدها کار می‌کنند کمتر شده که این امر باعث شده دریافتی ماهیانه آنان شود و این امر چندین بار توسط اعضای شورای اسلامی شهر و دیگر مسئولین به شهرداری گوش زده شده اما متأسفانه هنوز ترتیب اثر در این خصوص صورت نگرفته.

سخنگوی شورای اسلامی شهر هندیجان در ادامه افزود: با توجه به کار سخت این قشر زحمت کش شهرداری که در طول شبانه روز در پاک‌سازی خیابان‌های و مجاری آب سطح شهر زحمت می‌کشیدند  و خدمات خود دریغ نمی‌کنند از شهرداری در خواست داریم کارگران خدمات شهری را دریابند و با پرداخت پاداشت و تشویقی این قشر هر چه سریع‌تر اقدام نمایند.