به گزارش خوزپرس از اهواز؛ علیرضا ایزدی عصر دوشنبه در نشست خبری با رسانه ها در سرسرای اداره کل میراث فرهنگی خوزستان اظهار کرد: نخستین مشکل خوزستان نبود تبلیغات و سیاست تبلیغاتی درست برای معرفی این استان بوده به شکلی که تا کنون نتوانسته ایم تصویر مناسبی از این استان در ذهن۸۰ میلیون ایرانی و مردم کشورهای همسایه ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: خوزستان به جز نفت و خاک نقاط قوت بسیاری دارد که می تواند به وسیله آن ها در کشور برجسته شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان یادآور شد: تنوع قومی در خوزستان با موسیقی، خوراک، لباس و آداب و رسوم متفاوت فرصت و قدرتی برای توسعه پایدار گردشگری است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: چغازنبیل، سواحل ماهشهر، حصیربافی، سفال سازی و ده ها مکان تاریخی و اثر دستی در استان وجود دارد که اگر بازدید از آن ها یا تولید آن ها متوقف شود، هیچ اتفاقی در اقتصاد، ثروت و اشتغال استان نمی افتد و این اوج فاجعه است.
ایزدی با بیان این که ابزاری قدرتمند تر از رسانه برای ایجاد تصویر مثبت در اذهان عمومی وجود ندارد، عنوان کرد: رسانه های استان با انعکاس تصویر منفی از خوزستان، این استان را به قهقرای فراموشی برده اند و نه تنها از نظر تبلیغات بلکه از نظر بصری هم تصویر خوبی درباره خوزستان در سطح کشور منعکس نشده است.
وی ادامه داد: ناامیدی در خوزستان موج می زند به شکلی که بسیاری از مدیران استان به وضع موجود نگاه منفی دارند و رسانه ها هم دچار ناامیدی شده اند.

باید از خوزستان و شهرهای آن صدها برند و رویداد ساخت
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با تاکید بر اهمیت تبلیغات بر صنعت گردشگری گفت: در سال های گذشته برای برخی شهرها هویت سازی کرده و با تبلیغات و کار رسانه ای خوب توانستیم تصویر مثبتی از این شهرها در کشور ارائه داده و گردشگران زیادی را به این شهرها جذب کنیم؛ امری که باید برای خوزستان هم اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: باید از خوزستان و شهرهای آن صدها برند و رویداد ساخت و تصویرمان از استان را در سطح کشور عمق و به شکلی مثبت گسترش دهیم.
ایزدی با بیان این که گردشگری عرضه و تقاضا است، بیان کرد: باید به معنای واقعی عرضه صورت بگیرد تا تقاضا اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: در خوزستان، نگاه به تبلیغات و رسانه هزینه ای است در حالی که تبلیغات مثبت و رسانه ها سرمایه ای هستند که باید بر روی آن ها تمرکز شود زیرا این دو محور می توانند بخشی از تقاضای این صنعت را ایجاد کنند.
ایزدی با انتقاد از بی توجهی به ظرفیت های استان در بحث گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی گفت: در حالی که در برخی شهرها مانند شوش و شوشتر سفال سازی قدمتی ۶ هزار و ۵۰۰ ساله و نقوشی ناب دارد، نمایشگاه سفال لالجین در این استان برگزار شده و به راحتی از کنار آثار فرهنگی و تاریخی بومی عبور می کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با اشاره به ضرورت برنامه محور بودن در استان تصریح کرد: گردشگری یک علم و تخصص بوده و باید با برنامه ها و تکنیک های روز جهان برای پیشرفت در آن برنامه ریزی کرد یا حداقل باید از شهرهای کشور که در این زمینه با برنامه ریزی درست، در گردشگری پیشرفت کرده اند، الگو برداری کرد.
وی ادامه داد: باید در استانی مانند خوزستان با پتانسیل های بسیار، برنامه محور بود زیرا فرصت آزمون و خطا در این استان وجود ندارد.

توسعه پایدار گردشگری خوزستان با مشارکت جوامع محلی محقق می شود
ایزدی با تاکید بر این که آموزش زیربنای توسعه بوده و باید نگاه در این بخش تغییر کند، عنوان کرد: آموزش به ویژه در بین راهنمایان بومی در استان بسیار مغفول مانده و باید در نظر داشت تا زمانی که جوامع محلی از محل گردشگری منتفع نشده و در بحث گردشگری دخالت داده نشوند، توسعه واقعی در گردشگری اتفاق نمی افتد.
وی یادآور شد: جوامع محلی باید حافظ محوطه ها باشند بنابراین باید با بزرگان روستاهای اطراف بناهای تاریخی وارد گفت و گو شد و با مشارکت جوامع محلی میراث فرهنگی استان را حفظ و گردشگری را توسعه داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان ادامه داد: سازمان های مردم نهاد نیز باید در استان تقویت شده و در بحث گردشگری همکاری بیشتری با اداره کل میراث فرهنگی استان داشته باشند.
ایزدی بیان کرد: خانه مسافر و اقامت گاه بوم گردی حتما باید در استان راه اندازی شود ولی منافع هتل های استان هم باید در نظر گرفته شود.
وی درخصوص برنامه این اداره کل برای حفظ خانه های تاریخی با مالکیت خصوصی توضیح داد: سازمان میراث فرهنگی توان خرید بناهای تاریخی با مالکیت خصوصی را ندارد ولی می تواند با مشارکت این مالکان در حفظ و مرمت این آثار و استفاده آن ها برای توسعه گردشگری گام بردارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان ایجاد نشاط را اساسی ترین رسالت میراث فرهنگی دانست و گفت: زمانی محقق می شود که تبلیغات درست، نقد سازنده و پیشنهاد درست داشته و به سمت برند سازی برویم.
ایزدی تصریح کرد: نخستین برنامه میراث فرهنگی استان برای سال ۹۷، ساماندهی سه محوطه تاریخی جهانی استان برای داشتن یک محور گردشگری است.