به گزارش خوزپرس از شوشتر، با روی کار امدن شورای پنجم شهر شوشتر مردم امیدوار بودن که مشکلات شوشتر یک به یک کل شود و با شروع طوفانی این اعضا باور مردم به حقیقت تبدیل شد اما این فقط یک خیال بود و بس.

شورای شهر شوشتر با برگزاری بیش از ١٢ جلسه به شهردار سابق شوشتر رای دادند و اما باز هم ۴ رای، این باعث شد شهرداری که اقدامات مهمی از قبیل ورودی های شوشتر، پیاده روسازی های سطح شهر، آغاز پروژه ریزگذر و … امیدی به ماندن در شوشتر نداشته باشد و با دادن استعفاء به شورای پنجم رفت و سه روز بعد شهردار منطقه یک اهواز شد.

حال شورای شهر سرپرستی را انتخاب کرد و باز هم داستان انتخاب شهردار ولابی های پشت پرده شورای شهری که برخی از این اعضا برای خود داشتند و یکی از اعضای شورا از همان اوایل با شعار نیروی بومی امده بود یک باره عبدالنبی شیر بیگی را به اعضای شورا معرفی کرد و در اقدامی با ۴ رای وی را به عنوان شهردار معرفی کردند که نائب رئیس شورای شهر این موضوع را رد کرد و گفت من در جلسه نبودم و شیربیگی شهردار نشده است.

حال اما و اگر در این شهر تاریخی زیاد هست اگر شیربیگی شهردار شود باید مسئولیت زیرگذر و حقوق عقب افتاده پرسنل زحمت کش شهرداری در این زمان که به عید نوروز نزدیک می شویم را بپذیرد و باید به نکته ای که همین عضو شورا ان را معرفی کرده ((باید ساکن شوشتر باشد)) عمل کند.

✅شورای پنجم شهر شوشتر شما چرا نمیتوانید شهرداری با ٧ رای برای مردم انتخاب کنید‼️

✅شهرداری که ۴ رای انتخاب می شود وقتی مقبولیت اعضای شورا را ندارد مردم ان را میپذیرند⁉️

✅برخی از اعضا به دنبال چه چیزی هستند که اصل خدمت به مردم فراموش می شود⁉️

✅یادتان باشد شما با رای مردم انتخاب شده اید و باید وظیفه خدمت به مردم در دستور کارتان باشد حال باید مسئولیت زیرگذر و حقوق عقب افتاده پرسنل شهرداری رو بپذیرید و بزودی این رسانه از پروژه زیرگذر شفاف سازی می کند تا مردم بدانند و قضاوت کنند.

این رسانه از امروز تمامی مطالبات مردمی شوشتر را دنبال می کند