عبدالمجید میرزاپور  در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در شوشتر اظهار داشت: با توجه به اینکه ۵۸درصد از سطح مزارع نیشکر دربهربرداری سال جاری برداشت گردیده دراواسط وقت کاری امروز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه در حالیکه ۱۱۰روز از شروع عملیات برداشت محصول در سال جاری را پشت سر می‌گذاریم تولید شکر زرد در کارخانه این مجتمع صنعتی از مرز ۱۰۰هزارتن عبور کرد.

وی افزود: تولید ۱۶۰هزارتن شکرزرد درپایان عملیات بهربرداری امسال دور از دسترس نمیباشد که این مهم به امید خداوند متعال واهتمام همکاران عزیزمان بدست خواهد آمد.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون با اشاره به استحصال بی سابقه نیشکر در سال جاری بیان کرد :تاکنون ۹۸۵ هزار تن نیشکر در آسیاب های کارخانه دریافت و۱۰۰ هزارتن شکر زرد تولید شده که این نشان از استحصال ۱۰/۲دهم شکر زرد از نیشکر دریافتی را نشان میدهد، واین میزان استحصال در طول حیات این شرکت کم نظیر و حتی بی سابقه است.

مهندس میرزاپور اظهار امیدواری کرد:درپایان بهربرداری امسال شاهد تولید ۱۵۰ هزارتن شکرسفید باشیم و در راه رسیدن به اهداف برنامه چشم انداز ۵ساله گام بلندی برداشته شود.