به گزارش خوزپرس از اهواز، غلامرضا شریعتی شامگاه شنبه در حاشیه شورای اشتغال خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر چه در پنج سال اخیر میزان بیکاری در خوزستان کاهش چشمگیری داشته و از ۲۵ درصد به ۱۴.۶ رسیده و طی سال ۹۰ تا امسال اینقدر کاهش داشتیم ولی باز نسبت به متوسط کشوری که ۱۲.۶ است، کمی بیشتر هستیم.

وی با تأکید بر اینکه باید با شرایط، استعدادها و پتانسیل های موجود در خوزستان وضعیت بیکاری استان را بهبود ببخشیم، افزود: شایسته خوزستان است که متوسط بیکاری آن از کشور پایین تر باشد که متأسفانه این امر محقق نشده بود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: تلاش می کنیم تا در مسیر کاهش نرخ بیکاری گام های خوبی برداریم و بتوانیم به اهداف برنامه ریزی شده در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.

شریعتی ادامه داد: پیرامون بحث اشتغال دولت برای مشاغل روستایی، خانگی و اشتغال فراگیر دستورالعمل هایی را به بانک ها، ادارات کار و استانداری ها با یک اعتبار مشخص ابلاغ کرده است. کمیته های فنی تشکیل و جلسات مختلفی را نیز تشکیل داده اند.

وی بیان کرد: این جلسه به مشاغل روستایی و اعتباری که از محل صندوق توسعه به آن اختصاص داده شده و مصوب شد تا دستگاه ها طرح ها و پیشنهادات خود را در کمیته فنی ارائه و در صورت تأیید به بانک ها ارجاع داده شود تا امور روال خود را طی کند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: هرچند ابلاغ ها با تأخیر انجام شده ولی تأکید کردم که با دقت و سرعت طرح های دارای توجیه را تصویب کنند که اشتغالزایی پایدار داشته باشد. همچنین به نحوی عمل شود که اثرگذاری لازم را تا قبل از اتمام سال جاری بگذارد.

شریعتی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۵ درصد اعتبار به استان اختصاص داده شده است، یادآور شد: دستگاه های مختلف از جمله میراث فرهنگی و کشاورزی باید طرح های اشتغالزایی دارای توجیه خود را به کمیته های فنی ارائه و از سوی متقاضیان نیز در سامانه ثبت شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه برای شهرهای دارای میزان بیکاری بیشتر معین تعیین شده است، گفت: همچنین از طریق طرح مشارکتی با یکی از بانک ها، سود تسهیلات را برای شهرهای با نرخ بالای بیکاری به نسبت کاهش دادیم تا برای سرمایه گذاران آنها جذبه ایجاد و در حوزه اشتغال آن مناطق دخالت کنیم.