به گزارش خوزپرس از شوشتر، محمد حافظی زاده عضو شورای شهر شوشتر درباره رفتن اطلاعات شورا در فضای مجازی ان هم نادرست توسط بعضى ازاعضا یامنصوبین انان اظهار تاسف کردوگفت: من از روز اول اولویتم نیروهای بومی برای تصدی شهردار شوشتر بود و این راصراحتا اعلام کردم.

وی افزود: ترسی از بیان رای خود نداشته وندارم و در روز تعیین شهردار از بین گزینه ها به ۵ گزینه بومی رای دادم.

حافظی زاده بیان کرد: روند بیرون رفتن اطلاعات درونی شورای شهر توسط اعضا یا منصوبین اعضا متوقف شود.

وی با اشاره به درج عکس رای من در رسانه ها گفت: من به پنج گزینه بومی که شامل، ابراهیم محمودی کوهی، اسکندری، مهدی پور، خدادادی و اسمی پور بود رای دادم و آن را شفاف به همه اعلام کرده و می کنم و ازهیت ریئسه شورا خواست تعرفه راى خودرا دراختیارخبرنگاران قراردهند تاعکس رای من را در رسانه ها درج کنند.

حافظی زاده خاطر نشان کرد: من اجازه نمى دهم بعضى ها براى موجه جلوه دادن خود دیگران راتخریب وتخطئه کنند و باشکستن پاى دیگران هیچ کس تندتر راه نمى رود.انشالله باصداقت وشفافیت با انتخاب یک شهردارلایق بومى بتوانیم به همشهریان عزیز خدمت کنیم.
انتهای پیام/